Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000031401".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 21-03-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21800 XIII
Identifier 0000031401
Omschrijving GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WEISGLAS C.S., TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER 21 300-XIII, NR. 67
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21800 XIII ondernummer 62
Ondernummer 62
Ondertekening Leers
Ondertekening Valk
Ondertekening Weisglas
Ondertekening Ybema
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) voor het jaar 1991
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000031401/1/pdf/SGD_19901991_0004893.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020